poniedziałek, 19 marca 2012

Dora, Gollum and new pair of earrings

First of all - thank you for all your warm comments here and on Facebook regarding Dora's surgery. I needed them a lot!
 You are probably curious how my sweet Dora is doing. The surgery went smooth, now we wait for the results testing of the tumour, hoping so much that it wasn't malignant. First night after surgery was though, but we are slowly getting better.

Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, które napisaliście tutaj i na Facebooku na temat operacji Dory. Bardzo ich potrzebowałam! 
Jesteście pewnie ciekawi, jak miewa się Dora. Operacja poszła gładko, teraz czekamy na wyniki analizy wyciętego guza i mamy wielką nadzieję, że nie był złośliwy. Pierwsza noc po operacji była ciężka, ale powoli jest coraz lepiej.

 Misty Morning - silver post earrings with large rose quartz briolette.
Misty Morning - srebrne kolczyki typu sztyfty z dużymi kroplami kwarcu różowego.


Last days were rather difficult. Taking care of Dora made me unable to focus on anything else. I tried to finish some of new pieces and I finally did it yesterday, only on couple though. I can't wait to show them, but I need some time for organizing myself. The number of things I should do is soooo overwhelming. I'm afraid I made a friendship with this feeling and I can tell you it's rather toxic relationship. ;-) Any ideas how to say the monster "leave now and never come back!"? No, I will surely not shave my head to look more like a Gollum. ;-)

Ostatnie dni były raczej ciężkie. Opieka nad Dorą sprawiła, że nie byłam w stanie skupić się na niczym innym. Próbowałam skończyć kilka nowych rzeczy i w końcu w niedzielę doprowadziłam parę projektów do końca. Nie mogę się doczekać, żeby je pokazać, ale najpierw muszę ponownie zorganizować mój czas. Lista rzeczy, które powinnam zrobić jest długa i przytłaczająca. Obawiam się, że zawarłam dłuższą przyjaźń z uczuciem przytłoczenia i niestety jest to toksyczny związek. ;-) Macie jakieś pomysły na to, jak powiedzieć takiemu potworowi "odejdź i nigdy nie wracaj" ("leave now and never come back!") Ogolenie głowy, żeby upodobnić się do Golluma nie wchodzi w grę. ;-)


 Misty Morning - silver post earrings with large rose quartz briolette.
Misty Morning - srebrne kolczyki typu sztyfty z dużymi kroplami kwarcu różowego.

However I still have a pair of earrings to show you. I made them last week (or a bit earlier?). These are full of contrasts. Even though the pink quartz briolettes are amazing, I couldn't help myself and adorned them with  more bold earrings posts. Milky pastel color of gemstone looks even better combined with dark color of patinated silver, don't you think? Oh, and I didn't forget to add some floral and filigree motives, of course. ;-)

Skoro nie mam do pokazania najświeższych nowości, to pokażę te sprzed ponad tygodnia. Kolczyki są pełne kontrastów. Mimo, że te kwarce różowe (które od zawsze kojarzą mi się z mglsitymi porankami) są bardzo piękne same w sobie nie mogłam się powstrzymać przed ozdobieniem ich wyrazistymi motywami w formie wachlarzy, które dodatkowo przyciemniłam. Inaczej byłoby mdło. ;-) Oczywiście musiałam też "dodać" motywy kwiatowe i filigranowe.

Misty Morning - silver post earrings with large rose quartz briolette.
Misty Morning - srebrne kolczyki typu sztyfty z dużymi kroplami kwarcu różowego.


Off to take Dora for a short walk and to think about the plan for next few days.

Have  a great week, everyone!
Uciekam zabrać Dorę na krótki spacer i pomyśleć nad planem na najbliższe dni. 
Miłego tygodnia!

 
 Misty Morning - silver post earrings with large rose quartz briolette.
Misty Morning - srebrne kolczyki typu sztyfty z dużymi kroplami kwarcu różowego.

czwartek, 15 marca 2012

A nervous day

It's going to be a very nervous day. Our sweetest dog Dora is going to have a surgery today. Please keep fingers crossed for us!

To będzie bardzo nerwowy dzień. Nasza najsłodsza bokserka Dora ma dziś operację. Proszę, trzymajcie za nas kciuki!wtorek, 13 marca 2012

Searching for words...


Lately I made few things I'm very proud of. And they are almost ready to introduce them to the whole world. ;-) But I'm having problem with giving names to these pieces.

Zrobiłam ostatnio kilka rzeczy, z których jestem dumna. Są prawie gotowe, by pokazać je światu. ;-) Ale mam problem z nadaniem im imion.
 They (earrings and a necklace that is gong to be quite rich in gemstones) have been made with so many feelings in my mind and my heart. Feelings about me, my life and of course about nature (as it's always with my designs). 
 
 Pracy nad nimi ( a będą to kolczyki i dość bogaty naszyjnik) towarzyszyło mnóstwo myśli i uczuć - o mnie samej i oczywiście tym, co mnie otacza (jak to zwykle bywa w moim wypadku).
They were so many that I find hard to just pick one or two words to describe everything I thought about while making them... Now I have two pages in my notebook covered with words and ideas. You may find it silly, you may say "these are only words". Well, I learnt they are important for me, at least from time to time. :)

 Było ich tyle, że teraz trudno mi po prostu wybrać jedno, czy dwa słowa, żeby to wszystko opisać. Dwie strony w moim notesie zapisane są słowami i pomysłami. I nadal nie podjęłam decyzji. A wydawałoby się, że to śmieszne, że to tylko słowa. Okazuje się jednak, że i one są ważne. :)
What are your feelings and thoughts when you look at the photos? Would you like to share them with me?
Jakie są Wasze odczucie, kiedy patrzycie na te zdjęcia? Zechcecie się nimi podzielić?

czwartek, 1 marca 2012

Gathering strength and super powers

 Summertime Glory - silver earrings with Arizona turquoise, citrene and hematite.
Summertime Glory - srebrne kolczyki z turkusem, cytrynem i hematytem. 

Sitting here with a cup of home made chicken stock, trying to gather strength and my super powers that probably are hidden somewhere under the bad. Shame on them! ;-) I have to admit it, as much as I like all seasons, I really don't like the transition period between winter and spring (similar with the time between fall and winter). My body is so slow, my brain is so sleepy. I find myself desperately searching for some colors, flowers, greenery, SUN (!) on the photos. And I'm jealous seeing my friends from UK posting photos of their first flowers. ;-) I want them too! BADLY. :D 

Siedząc przed monitorem laptopa z kubkiem domowego rosołu, próbuję się wzmocnić i zebrać moje nadludzkie moce, które najprawdopodobniej schowały się gdzieś pod łóżkiem. Wstyd mi za nie! ;-) Muszę przyznać, że pomimo, że lubię wszystkie pory roku, to jednak te okresy przejściowe pomiędzy zimą a wiosną (podobnie jak pomiędzy jesienią a zimą) nie działają na mnie dobrze. Moje ciało jest takie wolne, a umysł zaspany. Łapię się na tym, że desperacko szukam w internecie kolorów, kwiatów, zieleni, SŁOŃCA! I jestem zazdrosna, widząc, jak znajomi z Anglii pokazują zdjęcia swoich pierwszych kwiatów. ;-) Też chcę kwiatów, desperacko!. :D

 Summertime Glory - silver earrings with Arizona turquoise, citrene and hematite.
Summertime Glory - srebrne kolczyki z turkusem, cytrynem i hematytem.

Fortunately I have my stones, colorful stones. Lately I bought nice collection of new gemstones and guess what - they are all in pretty colors related to spring and summer. :) Some of you probably saw them on my Facebook page.

Na szczęście mam moje kolorowe kamienie. Ostatnio kupiłam małą kolekcję nowych minerałów, oczywyście w kolorach kojarzących się z wiosną i latem. Może widzieliście zdjęcia na Facebooku. Summertime Glory - silver earrings with Arizona turquoise, citrene and hematite.
Summertime Glory - srebrne kolczyki z turkusem, cytrynem i hematytem.

So, I started to putting some spell on the weather outside (and on the mood inside me too) with making jewelry pieces that are full of colors. The earrings I'm showing you are first from collection (remember the sneak peek photo from last post? these are the earrings). I really like the metalwork and all the contrast in them (you know I LOVE contrast) and of course the lovely gemstones. Earrings will be soon posted in my Etsy shop.

Zaczęłam więc odprawiać czary nad pogodą i moim samopoczuciem. Oczywiście przy pomocy biżuterii - kolory są przecież lekiem chandrę. :)  Kolczyki, które dziś pokazuję są pierwsze z kolekcji (pamiętacie zdjęcia z poprzedniego posta pokazujące je w trakcie tworzenia?). Jestem bardzo zadowolona z tego jak wyszły, zarówno z pracy z metalem, jak z połączenia kolorów. Kolczyki dostępne są już w ArsNeo.OK, that's all for now. I'm returning to the flowers that waiting on my bench to be soldered. 
Don't let the weather dishearten you! Spring will come! :)
To tyle na dzisiaj.  Wracam do kwiatów, które cierpliwie czekają na lutowanie. 
Nie dajcie się pogodzie! Wiosna niedługo zawita. :)

 Summertime Glory - silver earrings with Arizona turquoise, citrene and hematite.
Summertime Glory - srebrne kolczyki z turkusem, cytrynem i hematytem.